Mètode Didàctic

El mètode didàctic que utilitzem en FLYING COLOURS se denomina Mètode Comunicatiu (Commmunicative Language Teaching, CLT). Este enfocament didàctic deixa de centrar-se en la llengua estrangera com sistema de regles gramaticals, per a donar-li una nova orientació més pràctica basada en la interacció comunicativa.

D’esta manera, l’anglés que els i les alumnes aprenen y practiquen en classe és real i està contextualitzat. A més, este mètode se centra plenament en l’alumnat valorant les seues contribucions comunicatives a l’aula com elements clau en l’aprenentatge de l’idioma.

Tenint en compte la importància que suposa saber comunicar-se en anglés en la societat actual, en FLYING COLOURS fomentem este enfocament didàctic amb el fi de potenciar les habilitats més pràctiques i aplicables a múltiples àmbits i contextos reals, autèntics i actuals.